Kullanım Şartları

İşbu hüküm ve şartlar Dilek Ecza Deposu İth. İhr. Tic. A.Ş.'nin ("Dilek Ecza") internet sitesini ("İnternet Sitesi") ve mobil uygulamalarını("Android Mobil-IOS Mobil-Android Tablet") kullananlar için geçerlidir. Kullanıcılar, işbu İnternet Sitesi'ni ve mobil uygulamalarını kullanmakla, burada belirtilen tüm hüküm ve şartları ve bunlarda zaman zaman yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar. Hüküm ve Şartlarda değişiklik yapılması tamamen Dilek Ecza'nın takdirindedir ve Dilek Ecza tarafından yapılan değişiklikler, usulüne uygun olarak İnternet Sitesi'nde ilan edilmek suretiyle kullanıcıların bilgisine sunulur. Dilek Ecza, İnternet Sitesi'nde ve Mobil uygulamalarında doğru, güvenilir ve eksiksiz bilgi sağlamak konusunda gerekli azami çabayı gösterir ve bu bilgileri kendisinin takdiriyle belirlediği güvenilir kaynaklara dayanarak elde etmektedir.

Dilek Ecza, virüslere, solucanlara ve elektronik anlamda zarar verici öğeleri olan her türlü materyale karşı güvenlik önlemleri uygulamak konusunda gerekli azami çabayı gösterir. Ancak Dilek Ecza'nın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dilek Ecza tarafından açıkça aksi belirtilmediği sürece işbu İnternet Sitesi'ndeki ve Mobil uygulamalardaki tüm bilgiler Dilek Ecza'ya aittir ve bilgilendirme amaçlı olarak İnternet Sitesi'nde yayımlanmıştır. İnternet Sitesi ve mobil uygulama kullanıcıları, İnternet Sitesi'ndeki ve mobil uygulamalardaki bilgileri kullanmak ve/veya kopyalamak veya üçüncü kişilere kullanım hakkı sağlamak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilere linkler aracılığıyla erişim sağlamak yetkilerine sahip değildir.

Dilek Ecza'nın sahip olduğu Fikri Mülkiyet hakları yürürlükteki hukuk kapsamında koruma altındadır ve bunların herhangi bir şekilde ihlali Dilek Ecza tarafından gerektiği şekilde takip edilir. İnternet Sitesi'ndeki ve mobil uygulamalardaki herhangi bir bilgiyi kullanıcıların kullanmasından veya kullanıcıların, İnternet Sitesi'ni ve mobil uygulamayı herhangi bir anlamda kullanmasından kaynaklanacak doğrudan veya dolaylı zarar, hasar, kayıp veya masraflardan Dilek Ecza sorumlu değildir. Kullanıcılar, İnternet Sitesi'nin ve mobil uygulamaların kullanımından doğacak tüm uyuşmazlıkların Türk Hukuku'na tabi olduğunu ve Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkisinde olduğunu, İnternet Sitesi'ne ve mobil uygulamaya giriş yapmakla, kabul etmiş sayılırlar.